شبکه های اجتماعی ما
 • فارسی
 • English

آخــرین اخــبار

راهنمای پایش شاخص های بیولوژیک در محیط کار
راهنمای پایش شاخص های بیولوژیک در محیط کار
 • ppm_adminuser
 • بهمن ۱, ۱۳۹۸

امروزه پایش شاخص های بیولوژیک در محیط های کاری بدلیل افزایش هزینه های پایش های محیطی و نیز لزوم ارزیابی ریسک و یا کنترول مواجهه با مواد شیمیایی در محیط های کاری از اهمیت بسزایی برخوردار است. تعیین استراتژی مناسب نمونه برداری و دقت مناسب در انتخاب روشهای آزمایشگاهی و تفسیر صحیح داده ها و نتایج و تداخلات احتمالی در راستای اهداف بهداشت شغلی

ادامه مطلب
شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد جدید (شهریور ۱۳۹۸)
شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد جدید (شهریور ۱۳۹۸)
 • ppm_adminuser
 • شهریور ۲۳, ۱۳۹۸

نظر به ضرورت ارتقاء جایگاه حاکمیتی سازمان در امر پایش خوداظهاری در دوره جدید مدیریتی تلاش گردید تا با در نظر گرفتن کلیه عوامل اثر گذار دخیل دراین حوزه بالاخص پیش بینی ساز و کار مناسب و شفاف میان سه ضلع مثلث محیط زیست، آزمایشگاه معتمد و صنعت از طریق ابزارهای قانونی و تدوین دستورالعمل خوداظهاری در پایش و شیوه نامه های مرتبط با

ادامه مطلب
لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست جدید (۱۳۹۸)
لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست جدید (۱۳۹۸)
 • ppm_adminuser
 • مرداد ۱۵, ۱۳۹۸

لیست آزمایشگاههای معتمد محیط زیست لیست-آزمایشگاههای-معتمد-محیط-زیست تهران – اصفهان – مشهد – خوزستان – فارس – یزد – کرمان – کرمانشاه

ادامه مطلب
شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد
شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد
 • ppm_adminuser
 • مرداد ۱۴, ۱۳۹۸

نظر به ضرورت ارتقاء جایگاه حاکمیتی سازمان در امر پایش خوداظهاری در دوره جدید مدیریتی تلاش گردید تا با در نظر گرفتن کلیه عوامل اثر گذار دخیل دراین حوزه بالاخص پیش بینی ساز و کار مناسب و شفاف میان سه ضلع مثلث محیط زیست، آزمایشگاه معتمد و صنعت از طریق ابزارهای قانونی و تدوین دستورالعمل خوداظهاری در پایش و شیوه نامه های مرتبط با

ادامه مطلب
خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست
خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست
 • ppm_adminuser
 • مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست توسعه و گسترش منابع آلودگی از یک طرف و لزوم کوچک شدن مسئولیت های دولت از طرف دیگر موجب گردید که در دیدگاه سنتی در انجام کلیه امور توسط دولت تغییری اساسی صورت گیرد. در این راستا به موجب بندالف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم که در واقع نگاهی نو به پایش منابع آلودگی دارد خوداظهاری در پایش

ادامه مطلب
error: Content is protected !!