شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

راهنمای پایش شاخص های بیولوژیک در محیط کار

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: بهمن ۱, ۱۳۹۸
  • 5 دیدگاه
راهنمای پایش شاخص های بیولوژیک در محیط کار

امروزه پایش شاخص های بیولوژیک در محیط های کاری بدلیل افزایش هزینه های پایش های محیطی و نیز لزوم ارزیابی ریسک و یا کنترول مواجهه با مواد شیمیایی در محیط های کاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

تعیین استراتژی مناسب نمونه برداری و دقت مناسب در انتخاب روشهای آزمایشگاهی و تفسیر صحیح داده ها و نتایج و تداخلات احتمالی در راستای اهداف بهداشت شغلی و انجام بهینه برنامه پایش شاخص های بیولوژیک در محیط کاری می باشد.

 

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!