شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
  • 0 دیدگاه
خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست

خوداظهاری در پایش آلودگی محیط زیست

  • توسعه و گسترش منابع آلودگی از یک طرف و لزوم کوچک شدن مسئولیت های دولت از طرف دیگر موجب گردید که در دیدگاه سنتی در انجام کلیه امور توسط دولت تغییری اساسی صورت گیرد. در این راستا به موجب بندالف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم که در واقع نگاهی نو به پایش منابع آلودگی دارد خوداظهاری در پایش مطرح گردید.

 

  • بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:

کلیه واحد های تولیدی و خدماتی و زیربنایی باید بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به نمونه برداری و اندازه گیری آلودگی ها و تخریب های خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده ۳۰ قانون نحوه جلوگیری هوا مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۷۴ خواهند بود.

ماده ۳۰ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا:

کسانی که از انجام بازرسی ماموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین آلودگی ناشی از فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و منابع تجاری بهداشتی و خدمات اماکن عمومی ممانعت به عمل آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند بر حسب موردو اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک اه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد.

تبصره: در صورتی که ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرایم موضوع این ماده همکاری یا مشارکت داشته باشند یا گزارش خلاف واقع ارائه نمایند علاوه بر محکومیت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!