شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
  • 0 دیدگاه
تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا

استاندارد ISO 9612-2009 تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا

این استاناندارد بین المللی یک روش برای تعیین میزان مواجهه شغلی با صدا تدوین کرده است.رویه اجرایی شامل مراحل زیر می باشد:

  • شناسایی و آنالیز شغلی
  • انتخاب استراتژی ارزیابی
  • ارزیابی صوت
  • ارزیابی عدم قطعیت
  • محاسبات و ارائه نتایج.

 

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!