شبکه های اجتماعی ما
  • فارسی
  • English

استاندارد های اعتبار بخشی ملی ایران- بخش بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان

  • توسط: ppm_adminuser
  • در تاریخ: مرداد ۱۲, ۱۳۹۸
  • 0 دیدگاه
استاندارد های اعتبار بخشی ملی ایران- بخش بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان

بیمارستان ها با ارزش ترین سرمایه های انسانی حوزه سلامت را همراه با تجهیزات و فناوری های مدرن و گران قیمت، بکار می گیرند تا با رعایت اصول اخالق حرفه ای و عدالت، زمانی که جسم و جان با ارزش انسان ها در معرض آسیب است آنان را درمان نموده و آسیب ها و دردها را از آنها دور نمایند. از این نظر الزم است برای حسن عملکرد این مراکز مقرراتی همه جانبه تنظیم شده و با دقت بر اجرای آنها نظارت شود. اعتباربخشی ابزاری معتبر و جامع و سیستماتیک برای دستیابی به این منظور است. از سوی دیگر اعتباربخشی می تواند به عنوان نقشه راهنمایی برای مدیران و مجریان به منظور دست یابی به سازمانی با نتایج متوازن، ایمن و با کیفیت مورد استفاده قرار گیرد.

ویرایش جدید استاندارد های اعتبار بخشی ملی ایران در بخش بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان به منظور ارتقاء ایمنی و بهداشت پرسنل، تدوین گردیده است.

 

برچسب ها:

بدون دیدگاه

error: Content is protected !!